Массонская ложа [15]
Массонская ложа
Название: БЪЛГАРИТЕ [15]
Девиз: Смелост, Сила, Чест
Сайт: www.youtube.com/watch?v=Y_rXCdJM7hs
Рейтинг: №36
Казна: 1,011,126,119 637,628 4 357,781
Глава: MEGA_GRIP[24]
Кланеры: 30 (макс: 60) список
Атака: 11 (клан может объявлять войну)
Защита: 11 (клан может заключать союзы)
Время ненападения: 0:40 — 10:40
Дипломатия: Клан порочных связей не имеет.

Легенда

В бандата се приемат само българи, но активни. Минималното ниво за прием е това на члена от бандата, който е с най-ниско ниво (в момента 15 ниво).